AR VERTA REGISTRUOTIS PVM MOKĖTOJU?

Pirmiausia reikėtu apibrėžti kas yra pridėtinė vertė. Pridėtinė vertė – skirtumas tarp firmos pagamintos produkcijos rinkos kainos ir jos gamybos žaliavų bei paslaugų kainos.

Produkto kaina = Medžiagos + (Darbas + Nusidėvėjimas + Pelnas) + PVM

Dalis kainos sudaro pridėtinę vertę. Medžiagos, pusfabrikačiai, pabaigta produkcija, komponentai, rangovų darbas perkamas jau užbaigtas, jį gamina tiekėjai ir rangovai, todėl tai neįeina į pridėtinę vertę:

Pridėtinė vertė = (Darbas + Nusidėvėjimas + Pelnas)

Šaltinis: Vikipedija. [interaktyvus]  [žiūrėta 2015-04-30] http://lt.wikipedia.org/wiki/Prid%C4%97tin%C4%97_vert%C4%97.

Taigi pridėtinės vertės mokestis yra mokestis, kuris papildomai apmokestina sukuriamą vertę (Darbas + Nusidėvėjimas + Pelnas).

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju registruotis galima dviem būdais:

  1. Savanoriškai. Kai vadovas ar įgaliotas asmuo galintis teikti deklaracijas per MANO VMI pateikia prašymą savanoriškai registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų (PVM).
  2. Priverstinai.

a)      Kai pardavimo pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45000 eurų. LR Pridėtinės vertės mokesčio statymas 71 str. 2 dalis.

b)      Kai visų asmens įsigytų iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma šią ribą viršyti. LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas 711  str. 1 dalis 2 punktas.

Pastaba: čia yra pateiktos esminės pridėtinės vertės mokesčio įstatymo normos.

Pateikiame elementarų ar naudinga registruoti PVM mokėtoju pavyzdį:

Užsiregistravęs PVM mokėtoju

Neužsiregistravęs PVM mokėtoju

Įsigyja prekę su 21 % PVM (210,00) už 1210,00 € Įsigyja prekę su 21 % PVM (210,00) už 1210,00 €
Parduoda prekę su 21 % PVM (420,00) už 2420,00 € Parduoda prekę be 21 % PVM (0,00) už 2210,00 €
Pelnas=pajamos-sąnaudos

1000,00=2000,00-1000,00

1000,00 € Pelnas=pajamos-sąnaudos

1000,00=2210,00-1210,00

1000,00 €
Pelno mokestis 5 %=1000*0,05 50,00 € Pelno mokestis 5 %=1000*0,05 50,00 €
GPM nuo dividendų 15 %=(1000-50)*0,15 142,50 € GPM nuo dividendų 15 %=(1000-50)*0,15 142,50 €
Jūsų rankose pinigai po mokesčių=1000-50-142,50 807,50 € Jūsų rankose pinigai po mokesčių=1000-50-142,50 807,50 €

Taigi norint gauti tą patį rezultatą t. y. 807,50 € (turėti kišenėje), neužsiregistravęs PVM mokėtoju rinkoje prekę gali pardavinėti už 2210,00 €, o užsiregistravęs PVM mokėtoju parduodamos prekės kaina jau turi būti 2420,00 €, kad pasiekti tą patį rezultatą išsimokėtus dividendus 807,50 €.

Tačiau kaip ir minėjome, gali būti įvairių priežasčių dėl kurių yra verta registruotis PVM mokėtoju pvz., norima iš pradžių daug investuoti į prekių asortimentą (sandėlio likučių kiek) ar atlikti nekilnojamo turto remontą, kur po to bus planuojamos pajamos iš nekilnojamo turto nuomos ir daug kitų priežasčių, kur iš pradžių pirkimo pridėtinės vertės mokestis kaip permoka gali būti užskaitomas VMI su kitais mokesčiais pvz., gyventojų pajamų mokesčiu (darbuotojų darbo užmokestis) ir kiti VMI mokesčiai.

Šaltinis: Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas [interaktyvus].  [žiūrėta 2015-04-30].  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5.